Direkt till innehållet

RP 28/2018 rd

Senast publicerat 18-11-2019 11:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 28/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Strålsäkerhetslag
Stadfäst
09.11.2018
Författningssamlingen
859/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 och 50 § i hälsoskyddslagen
Stadfäst
09.11.2018
Författningssamlingen
860/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 34 kap. 4 § och 44 kap. 12 a § i strafflagen
Stadfäst
09.11.2018
Författningssamlingen
861/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av kärnenergilagen
Stadfäst
09.11.2018
Författningssamlingen
862/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 4 och 38 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
Stadfäst
09.11.2018
Författningssamlingen
863/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.03.2018Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareHelena Korpinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.09.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.9.2018.

Första behandlingen

14.09.2018
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

25.09.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 28/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.09.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 28/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.10.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.10.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.04.2018
Behandlingen avslutad11.09.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

strålningstrålsäkerhetdirektivstrålskyddröntgenstrålningövervakningskydd i arbetettillstånd (lov)faromomentjoniserande strålningexpositionförordningarexperterStrålsäkerhetscentralenEuropeiska unionen