RP 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst11.06.2020
Författningssamlingen453/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
Stadfäst11.06.2020
Författningssamlingen454/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om Keva
Stadfäst11.06.2020
Författningssamlingen455/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst11.06.2020
Författningssamlingen456/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 3 och 158 § lagen om sjömanspensioner
Stadfäst11.06.2020
Författningssamlingen457/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 6
Överlämnats
Datum26.03.2020
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Erik  Strömberg
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum30.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.05.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.5.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum12.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 28/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.05.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 28/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum20.05.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.05.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.04.2020
Behandlingen avslutad06.05.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpersonal  pensionssystem  pensioner  offentliga sektorn  verkställande  Finlands Bank  Keva 
Senast publicerat 23-06-2020 14:46