Senast publicerat 21-10-2021 12:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 28/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
453/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
454/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Keva
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
455/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
456/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 och 158 § lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
457/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.03.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådErik StrömbergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.05.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.5.2020.

Första behandlingen

13.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 28/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.05.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 28/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.05.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.05.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.04.2020
Behandlingen avslutad06.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

personalpensionssystempensioneroffentliga sektornverkställandeFinlands BankKeva