Senast publicerat 08-03-2023 12:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 28/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om pensionsstiftelser och pensionskassor
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
946/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
947/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om försäkringskassor
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
948/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 29 a och 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
949/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
950/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.03.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRiitta   Kokko-Herrala Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.09.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.9.2021.

Första behandlingen

15.09.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-28. i proposition RP 28/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.09.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-28. i proposition RP 28/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021
Behandlingen avslutad10.09.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

pensionskassorpensionsstiftelserförsäkringskassorpensionsanstalterarbetspensionerpensionerpensionssystemfinansiering