RP 284/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
Stadfäst09.08.2019
Författningssamlingen906/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Stadfäst09.08.2019
Författningssamlingen907/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
Stadfäst09.08.2019
Författningssamlingen908/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
Stadfäst09.08.2019
Författningssamlingen909/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
Stadfäst09.08.2019
Författningssamlingen910/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 34
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Tomi   Voutilainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-39. i proposition RP 284/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-39. i proposition RP 284/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum06.06.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum10.06.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.12.2018
Behandlingen avslutad12.03.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordoffentlig förvaltning  informationshantering  myndigheter  datasäkerhet  offentlighet  informationssystem  utlämnande av uppgifter  god förvaltning  interoperabilitet  planering  direktiv  produktlivscykel  tystnadsplikt  nämnder  handlingar  Finansministeriet 
Senast publicerat 31-01-2020 09:07