Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 287/2018 rd

Senast publicerat 29-01-2020 15:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 287/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Stadfäst
22.02.2019
Författningssamlingen
233/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTapio  HakasteStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019.

Första behandlingen

22.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 287/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

25.01.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 287/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.01.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.12.2018
Behandlingen avslutad16.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fiskeTanaälvens avrinningsområdeNorgefisketillståndförsäljning