Senast publicerat 11-07-2022 10:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 288/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
349/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredraganderegeringssekreterareSara  VänttinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.

Första behandlingen

13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 288/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 288/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.12.2018
Behandlingen avslutad08.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

djursjukdomarresandehamnarflygplatserinformationsverksamhetinfektionerspridning (process)EU-länderafrikansk svinpesthälsoskyddEuropeiska unionenLivsmedelsverket