Senast publicerat 20-04-2017 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 289/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1717/2015
Fördragsserien
77/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1718/2015
Fördragsserien
79/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1719/2015
Fördragsserien
81/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Resolution om ändringar till artikel 8 i Romstadgan
Författningssamlingen
1131/2016
Fördragsserien
78/2016
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.12.2014FöredragandeUtrikesministerietambassadråd

Meddelat i plenum

05.12.2014

Remissdebatt

10.12.2014
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.

Första behandlingen

08.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i proposition RP 289/2014 rd1.-3. enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagenavslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände de ändringar till stadgan som avses i proposition RP 289/2014 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen1.-3.i proposition RP 289/2014 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2014
Behandlingen avslutad02.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

TvångsmedelStraffStrafflagenFarliga ämnenPreskriptionFängelsestraffInternationella brottmålsdomstolenKrigsförbrytelserVapen