RP 29/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om rättegång i förvaltningsärenden
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen808/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av förvaltningslagen
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen809/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen810/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen811/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av rättegångsbalken
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen812/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 48
Överlämnats
Datum05.04.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Arja  Manner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum10.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum28.05.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum05.06.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.04.2018
Behandlingen avslutad08.02.2019
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordrättegång  förvaltningsärenden  förvaltningsdomstolar (domstolar)  befogenhet  delgivande  beredning  granskning  bevisning  skydd mot självinkriminering  ändringssökande  extraordinärt ändringssökande  rättvisa  rättegångskostnader  verkställighet  Högsta förvaltningsdomstolen 
Senast publicerat 9.7.2019 10:40