Senast publicerat 09-07-2019 10:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 29/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om rättegång i förvaltningsärenden
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
808/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av förvaltningslagen
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
809/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
810/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
811/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av rättegångsbalken
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
812/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.04.2018UndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådArja Manner Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.

Första behandlingen

13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.05.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.06.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.04.2018
Behandlingen avslutad08.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rättegångförvaltningsärendenförvaltningsdomstolar (domstolar)befogenhetdelgivandeberedninggranskningbevisningskydd mot självinkrimineringändringssökandeextraordinärt ändringssökanderättvisarättegångskostnaderverkställighetHögsta förvaltningsdomstolen