RP 29/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
Stadfäst07.04.2020
Författningssamlingen194/2020
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum31.03.2020
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarejustitieminister
Anna-Maja  Henriksson
Föredragandelagstiftningsråd
Juho   Martikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum01.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.4.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum03.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum03.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 29/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum03.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.04.2020
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.04.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 29/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum06.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum07.04.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.04.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat02.04.2020
Behandlingen avslutad03.04.2020
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförvandlingsstraff för böter  fångenskap  utsatt tid  coronavirus  smittsamma sjukdomar  verkställighet  fångar  fångvård  verksamhet   
Senast publicerat 15-04-2020 12:31