Senast publicerat 21-02-2023 12:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 291/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fordonslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 22 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om transportservice
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 52 § i vägtrafiklagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigEmma SärkkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2023.

Första behandlingen

14.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 291/2022 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 24/2022 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

17.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 291/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 24/2022 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.02.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat01.12.2022
Behandlingen avslutad08.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fordonutsläppmanipulationavgiftervägtrafikautomationkoldioxidmätningbesiktningkonsumtionregistreringmilitärfordonkravenlighetinternationella överenskommelserEU-förordningarEuropeiska unionen