Senast publicerat 31-01-2020 08:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 293/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
578/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandegruvöverinspektörRiikka  AaltonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.

Första behandlingen

05.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 293/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 293/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.12.2018
Behandlingen avslutad27.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

gruvorNatura 2000miljökonsekvensbedömningmalmletningguldvaskningtillstånd (lov)privilegier