Senast publicerat 15-01-2020 12:35
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 294/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av civiltjänstlagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
579/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018UndertecknarearbetsministerJari LindströmUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigElli  NieminenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019.

Första behandlingen

26.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 294/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

01.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 294/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.12.2018
Behandlingen avslutad21.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

civiltjänstövertygelseförsvarsmaktenarbetstjänstlandskap (provinser)landskapsreformdatasekretesspersonuppgiftersocial- och hälsovårdsreformjämlikhetaffärsverkinkvarteringreservisterEuropeiska unionen