Senast publicerat 15-03-2023 14:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 294/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av utlänningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2022UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareJarmo Tiukkanen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat24.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

invandraretredjeländerutländska studerandeforskareutlänningaruppehållstillståndutkomstEU-direktivEuropeiska unionen