RP 297/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen, lag om temporär ändring av 2 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och lag om upphävande av lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om temporär ändring av 2 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om upphävande av lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Milja  Tiainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjukförsäkring  krigsveteraner  tandvård  sjuktransport  prehospital akutsjukvård  läkare  tandläkare  arvoden  avgifter  social- och hälsovårdsreform  landskap (provinser)   
Senast publicerat 8.1.2019 17:10