RP 298/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissalagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Patientförsäkringslag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om Patientförsäkringscentralen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 1 § i lagen om försäkringsavtal
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 5
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Anna  Kivimäki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpatientskador  personskador  försäkring  apparater  yrkesinriktad rehabilitering  försäkringsbolag  skadestånd  hälsovård  sjukvård  försäkringsavtal  personuppgifter  försäkringspremier  rättsskyddsnämnder  Patientförsäkringscentralen 
Senast publicerat 15.1.2019 16:37