Senast publicerat 26-08-2020 10:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 298/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Patientförsäkringslag
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
948/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om Patientförsäkringscentralen
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
949/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om försäkringsavtal
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
950/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
951/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
952/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareAnna KivimäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.

Första behandlingen

07.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 298/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 11. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 298/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 11. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.06.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad05.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

patientskadorpersonskadorförsäkringapparateryrkesinriktad rehabiliteringförsäkringsbolagskadeståndhälsovårdsjukvårdförsäkringsavtalpersonuppgifterförsäkringspremierrättsskyddsnämnderPatientförsäkringscentralen