RP 298/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Patientförsäkringslag
Stadfäst22.08.2019
Författningssamlingen948/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om Patientförsäkringscentralen
Stadfäst22.08.2019
Författningssamlingen949/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 1 § i lagen om försäkringsavtal
Stadfäst22.08.2019
Författningssamlingen950/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
Stadfäst22.08.2019
Författningssamlingen951/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst22.08.2019
Författningssamlingen952/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 6
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Anna  Kivimäki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 298/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 11. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 298/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 11. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.06.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.06.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad05.03.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpatientskador  personskador  försäkring  apparater  yrkesinriktad rehabilitering  försäkringsbolag  skadestånd  hälsovård  sjukvård  försäkringsavtal  personuppgifter  försäkringspremier  rättsskyddsnämnder  Patientförsäkringscentralen 
Senast publicerat 20.12.2019 13:55