RP 299/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om trafik- och patientskadenämnden
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om Trafikförsäkringscentralen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 5 § i lagen om Finansinspektionen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 2
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Saara  Rahko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 299/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 299/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.06.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.06.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.01.2019
Behandlingen avslutad06.03.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtrafikskador  patientskador  rättsskyddsnämnder  rekommendationer  utlåtanden  trafikförsäkring  rehabilitering  Trafik- och patientskadenämnden 
Senast publicerat 18.6.2019 10:31