RP 299/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om trafik- och patientskadenämnden
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om Trafikförsäkringscentralen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 5 § i lagen om Finansinspektionen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 2
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Saara  Rahko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.01.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtrafikskador  patientskador  rättsskyddsnämnder  rekommendationer  utlåtanden  trafikförsäkring  rehabilitering  Trafik- och patientskadenämnden 
Senast publicerat 21.1.2019 16:16