RP 3/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
Stadfäst18.03.2016
Författningssamlingen175/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst18.03.2016
Författningssamlingen176/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum04.02.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Alexander  Stubb
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum16.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.02.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2016.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.03.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 3/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 3/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens svar
Datum15.03.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum15.03.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.02.2016
Behandlingen avslutad02.03.2016
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordplaceringsfonder  finansväsen  direktiv  löner  arvoden  påföljder  avgifter  fondbolag  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 1.12.2016 09:14