RP 3/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om studiestöd
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen861/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum23.05.2019
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Antti  Randell
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.05.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum28.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.06.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.06.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.06.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 3/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum27.06.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum28.06.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.06.2019
Behandlingen avslutad12.06.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstudiestöd  yrkesinriktad utbildning  förutsättningar  läroinrättningar  studier  prestationer   
Senast publicerat 9.7.2019 13:22