RP 3/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeAndra behandlingen
Andra behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om studiestöd
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum23.05.2019
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Antti  Randell
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.05.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum28.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.06.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.06.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.06.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 3/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.06.2019
Behandlingen avslutad12.06.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstudiestöd  yrkesinriktad utbildning  förutsättningar  läroinrättningar  studier  prestationer   
Senast publicerat 24.6.2019 12:55