RP 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Beslut om behandlingen av ärendet
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om gödselfabrikat
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum06.02.2020
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Timo  Rämänen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.02.2020
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordgödsel  förordningar  kravenlighet  EU-länder  CE-märkning  tullverket  Europeiska unionen  Livsmedelsverket 
Senast publicerat 25.2.2020 13:16