Senast publicerat 27-01-2022 15:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Livsmedelslag
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
297/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
298/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.02.2021Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådHannu  MiettinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021.

Första behandlingen

16.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 3/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.03.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 3/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.04.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.04.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2021
Behandlingen avslutad11.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

livsmedellivsmedelsövervakninglivsmedelssäkerhetEU-rättlivsmedelshygienförordningaravgiftertvångsmedelEuropeiska unionenLivsmedelsverket