Senast publicerat 09-06-2022 13:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om Kommunernas garanticentral

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om Kommunernas garanticentral
Stadfäst
29.04.2022
Författningssamlingen
298/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.02.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådVille Koponen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.02.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.04.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.4.2022.

Första behandlingen

08.04.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.04.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 3/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.04.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.04.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2022
Behandlingen avslutad06.04.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

social- och hälsovårdsreformräddningsväsenområdenlångemenskaperborgensocialvårdhälso- och sjukvårdaffärsverkstatsstödKommunernas garanticentral