RP 30/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016

Utarbetande och godkännande av statsbudget och tilläggsbudget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptagande av ärenden under riksmötet
Ärendet tagits upp för sambehandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik 
Överlämnats
Datum28.09.2015
UndertecknareFinansministeriet
finansminister
Alexander  Stubb
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum29.09.2015
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen..
 
Datum01.10.2015
Behandlingen av ärendet avbryts.
 
Datum02.10.2015
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen..
 
Datum06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 5.11.2015.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.10.2015
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Kommunikationsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter   
Senast publicerat 30.10.2015 16:02