RP 30/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016

Utarbetande och godkännande av statsbudget och tilläggsbudget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik Statsbudgeten för 2016
Författningssamlingen1584/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum28.09.2015
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Alexander  Stubb
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum29.09.2015
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen..
 
Behandling
Plenum
Datum29.09.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.10.2015
Behandlingen av ärendet avbröts.
 
Behandling
Plenum
Datum01.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.10.2015
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen..
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till *valiokuntaan, som de övriga fackutskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast .
 
Behandling
Plenum
Datum06.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.11.2015
Riksdagen remitterade budgetmotionerna till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum15.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum16.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum17.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum18.12.2015
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2016 i propositionerna RP 30, 118/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 246 och 292/2015 rd. Riksdagen godkände utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—245, 247—291 och 293—362/2015 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum18.12.2015
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum21.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.10.2015
Behandlingen avslutad10.12.2015
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter   
Senast publicerat 25-04-2018 14:20