Senast publicerat 16-06-2021 09:05
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 30/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2016
Författningssamlingen
1584/2015
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.09.2015UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerAlexander StubbStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

29.09.2015
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen..

Remissdebatt

01.10.2015
Behandlingen av ärendet avbröts.

Remissdebatt

02.10.2015
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen..

Remissdebatt

06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till *valiokuntaan, som de övriga fackutskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast .

Remissdebatt

05.11.2015
Riksdagen remitterade budgetmotionerna till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2015.

Enda behandlingen

14.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

15.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

16.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

17.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

18.12.2015
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2016 i propositionerna RP 30, 118/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 246 och 292/2015 rd. Riksdagen godkände utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—245, 247—291 och 293—362/2015 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

18.12.2015
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2015
Behandlingen avslutad10.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeter