Senast publicerat 28-06-2022 15:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
357/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 14 och 18 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
358/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 17 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
359/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 154 och 155 § i lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
360/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 6 kap. 3 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
361/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.03.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandeövermatematikerMinna LehmuskeroStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.03.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.03.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.5.2022.

Första behandlingen

04.05.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 30/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.05.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

11.05.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 30/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.05.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.05.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.03.2022
Behandlingen avslutad27.04.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetspensionerpensionsanstalterarbetspensionsanstalterkonkurrens (ekonomi)pensionsavgiftersoliditetpensionsfonderålderspensionplaceringsverksamhet