RP 300/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om klienthandlingar inom socialvården
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 9 § i hälso- och sjukvårdslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 25 b § i barnskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 2
Överlämnats
Datum05.12.2018
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Marja  Penttilä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.12.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsocialvård  hälso- och sjukvård  kunduppgifter  personuppgifter  elektroniska tjänster  informationshantering  informationssystem  e-recept  datasekretess  arkiv  förbud  utlämnande av uppgifter  välfärdsteknologi  patientdokument  Europeiska unionen  Institutet för hälsa och välfärd 
Senast publicerat 30.5.2019 16:59