Senast publicerat 30-01-2020 13:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 303/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
345/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.12.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådTommi ParkkolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.

Första behandlingen

13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40, 97/2016 rd, 2, 79/2017 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40, 97/2016 rd, 2, 79/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.01.2019
Behandlingen avslutad08.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

elektroniska resursermervärdesskatte-böckerdagstidningartidskrifterbeskattningdirektivEuropeiska unionen