Senast publicerat 30-01-2020 14:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 304/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
528/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
529/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.12.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådTarja JärvinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019 .

Första behandlingen

20.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

21.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 304/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

26.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 304/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.01.2019
Behandlingen avslutad15.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattplaceringsfonderskattefrihetbegränsad skattepliktutlandetkällskattbeskattningdividender