RP 31/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa andra lagar

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst03.06.2016
Författningssamlingen409/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst03.06.2016
Författningssamlingen410/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst03.06.2016
Författningssamlingen411/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Stadfäst03.06.2016
Författningssamlingen412/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
Stadfäst03.06.2016
Författningssamlingen413/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum17.03.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Hanna  Mäntylä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.03.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum29.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum29.03.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum29.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum29.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum03.05.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum03.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.05.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum16.05.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum17.05.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat30.03.2016
Behandlingen avslutad28.04.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpensionsanstalter  riskbedömning  soliditet  arbetspensionsanstalter  lag om sjömanspensioner  pensionsstiftelser  pensionskassor  bostadsaktiebolag   
Senast publicerat 2.2.2017 11:22