Senast publicerat 02-02-2017 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 31/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
03.06.2016
Författningssamlingen
409/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
03.06.2016
Författningssamlingen
410/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
03.06.2016
Författningssamlingen
411/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Stadfäst
03.06.2016
Författningssamlingen
412/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
Stadfäst
03.06.2016
Författningssamlingen
413/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.03.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.03.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

29.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2016.

Första behandlingen

03.05.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.05.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.05.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.05.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat30.03.2016
Behandlingen avslutad28.04.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

pensionsanstalterriskbedömningsoliditetarbetspensionsanstalterlag om sjömanspensionerpensionsstiftelserpensionskassorbostadsaktiebolag