Senast publicerat 15-01-2020 16:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 31/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1054/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 och 6 § i straffregisterlagen
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1055/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1056/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1057/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1058/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.04.2018UndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådTimo Makkonen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2018.

Första behandlingen

06.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 31/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.11.2018
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Andra behandlingen

13.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 31/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.11.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.04.2018
Behandlingen avslutad25.10.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

personuppgifterbrottmåldatasekretessdirektivpolisenåklagaredomstolartullverketförundersökningverkställighetregisteransvardatasäkerhetsansvarigaförsvarsmaktenpåföljderGränsbevakningsväsendet