Senast publicerat 10-06-2022 11:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag, Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1018/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om statliga affärsverk
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1019/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 7 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1020/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i elmarknadslagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1021/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 18 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltninge
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1022/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.04.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandefinansrådTero MelttiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 31/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.05.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statliga affärsverkfastigheterförsvarsmaktenkoncernerservicecentralerpersonalSenatfastigheter