Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 311/2018 rd

Senast publicerat 29-01-2020 14:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 311/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.12.2018UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoFöredragandedirektörKari PaasoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat10.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hälso- och sjukvårdprehospital akutsjukvårdlandskapsreformjoursamarbeteuniversitetssjukhussjuktransportpatientinformationtelefonservicelandskap (provinser)