Senast publicerat 07-03-2023 12:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 311/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i lagen om Finansinspektionen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.11.2022UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareTimo-Jaakko UotilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.11.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.12.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat09.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

finansinspektionnäringspolitikfinansmarknadenexportövervakningStatens specialfinansieringsbolagFinansinspektionen