Senast publicerat 29-01-2020 14:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 313/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
686/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
687/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
688/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
689/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
690/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.12.2018UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaFöredragandekonsultativ tjänstemanJuha JokinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019.

Första behandlingen

26.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 313/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 313/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.05.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

06.05.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.01.2019
Behandlingen avslutad21.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetspensionerförsäkringsbolagägarstyrningpensionerpensionsstiftelserförsäkringskassorpensionsfonderplaceringsverksamhetpensionsanstalterinformationsverksamhetinsiderinformationaktierKeva