Senast publicerat 20-03-2017 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 32/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
646/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
647/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
648/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
649/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av rättshjälpslagen
Stadfäst
12.08.2016
Författningssamlingen
650/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.03.2016UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016.

Första behandlingen

15.06.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

17.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 32/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 32/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.04.2016
Behandlingen avslutad09.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utlänningarförvaltningsdomstolar (i första instans)ändringssökandetillstånd (lov)rättspraxisrättshjälphjälpareasylsökandeasylrätthörandepersonregister (personupplysningar)skyndsamhetgripandedomareMigrationsverketHögsta förvaltningsdomstolen