Senast publicerat 03-03-2020 16:44
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 32/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1314/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1315/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 6 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1316/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2019UndertecknarefinansministerMika LintiläUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådEeva LanttoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.

Första behandlingen

04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 32/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 32/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad03.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

elektronisk ärendehanteringutlänningarelektronisk identifieringregistreringsamserviceEU-länderpersonuppgifterdemografiska informationssystemutlämnande av uppgifterömsesidighetförordningardatasekretessEuropeiska unionenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata