RP 320/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

SAMMANFATTNING

Ärendets statusLämnats att vila
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
BeslutLämnats vilande
Lagstiftningsordning73 § i grundlagen
Överlämnats
Datum06.02.2019
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
Föredragandekanslichef
Pekka  Timonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.02.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 320/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 320/2018 rd, vars innehåll godkändes i första behandlingen, att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande
.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum27.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum28.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.02.2019
Behandlingen avslutad11.02.2019
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordÅland  självstyrelselag för Åland  landskap (provinser)  beskattning  kommunalskatt  utjämning  självstyrelse  anslag (ekonomi)   
Senast publicerat 24.4.2019 13:01