Senast publicerat 03-03-2020 15:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 320/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Lämnats att vila
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Stadfäst
28.02.2020
Författningssamlingen
98/2020
Beslut
Lämnats vilande
Lagstiftningsordning
73 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.02.2019UndertecknareJustitieministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerFöredragandekanslichefPekka TimonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019.

Första behandlingen

14.02.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

15.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 320/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

20.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 320/2018 rd, vars innehåll godkändes i första behandlingen, att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande
.

Riksdagens svar

27.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.02.2019
Behandlingen avslutad11.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Ålandsjälvstyrelselag för Ålandlandskap (provinser)beskattningkommunalskattutjämningsjälvstyrelseanslag (ekonomi)