Senast publicerat 24-03-2023 12:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 320/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen
Stadfäst
23.03.2023
Författningssamlingen
363/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
23.03.2023
Författningssamlingen
364/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.12.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådJari SalokoskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.01.2023
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2023.

Första behandlingen

23.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 320/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 320/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.03.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.03.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.01.2023
Behandlingen avslutad21.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

skatter (avgifter)vinster (ekonomi)beskattningfossila bränslenenergibolagenergielektricitetförsäljningpriser (kostnader)företagEU-förordningarEuropeiska unionen