Senast publicerat 21-03-2023 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 321/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
283/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.01.2023Undertecknaremiljö- och klimatministerMaria OhisaloUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådKatariina HaavanlammiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.01.2023
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.2.2023.

Första behandlingen

06.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 321/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

09.02.2023
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 321/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.02.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.01.2023
Behandlingen avslutad02.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

miljöskyddluftvårdluftkvalitetsmåpartiklarEU-länderplaneringmätninghuvudstadsregionen (Finland)EU-direktivEuropeiska unionen