Senast publicerat 16-03-2023 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 322/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.01.2023UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådEeva Mäenpää Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.01.2023
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2023.

Första behandlingen

20.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 322/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

23.02.2023
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 322/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.02.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.01.2023
Behandlingen avslutad15.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

välfärdsområdenuniversitetssjukhusfinansieringspecialsjukvårdutbildningforskning och utvecklingmedicinteknisk utrustning