Senast publicerat 14-03-2023 14:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 323/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Tilläggsbudget för 2019
Författningssamlingen
303/2019
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.02.2019UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefHannu  MäkinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Remissdebatt

06.03.2019
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 51-54/2018 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2019.

Enda behandlingen

12.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände förslaget till en * tilläggsbudget för 201* i proposition RP */201* rd enligt betänkadet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM */201* rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den * tilläggsbudgeten för 201*.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

13.03.2019
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

14.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat01.03.2019
Behandlingen avslutad08.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsbudgeteräldreomsorgbrottsbekämpningsexualbrottTilläggsbudgetar