Senast publicerat 03-03-2023 11:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 323/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.01.2023UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådMaarit Pihkala Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.01.2023
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

26.01.2023
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

20.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2023.

Första behandlingen

21.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-2 i propositionerna RP 236/2021 rd och RP 323/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

24.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 236/2021 rd och RP 323/2022 rd sammanförda utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

03.03.2023
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.01.2023
Behandlingen avslutad16.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

penningtvättterrorismfinansieringsanktioneranmälningspliktpåföljderavgifter