Senast publicerat 20-03-2023 14:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 324/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lagstiftning om retroaktiv elpriskompensation samt om förlängning av betalningstiderna för elenergiräkningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär retroaktiv elpriskompensation
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
275/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
276/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
277/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om temporärt elstöd
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
278/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
279/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.01.2023UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådArto Rajala Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.02.2023
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2023
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2023.

Första behandlingen

23.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 324/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

27.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 324/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.03.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.02.2023
Behandlingen avslutad20.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

elektricitetelenergikraftbolagpriser (kostnader)gottgörelsestödformerhushållbetalningsförmågafakturordetaljhandelbetalningsvillkorstatsgaranti