Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 33/2020 rd

Senast publicerat 17-08-2020 15:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta
Stadfäst
30.04.2020
Författningssamlingen
294/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.04.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigPertti NieminenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020.

Första behandlingen

16.04.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

17.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.04.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.04.2020
Behandlingen avslutad15.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förseningsräntaräntabeskattningavgifteruppskjutandeutsatt tidcoronavirussmittsamma sjukdomarföretagbetalningssvårigheternäringspolitikarbetskraftspolitik