Senast publicerat 05-01-2023 10:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om senareläggning av 2021 års kommunalval
Stadfäst
28.03.2021
Författningssamlingen
256/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.03.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandevaldirektörArto JääskeläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021.

Första behandlingen

23.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.03.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.03.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.03.2021
Behandlingen avslutad19.03.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

kommunalvalförflyttning och överföringtidtabellersmittsamma sjukdomarcoronavirusförhandsröstningkommunfullmäktigemandatperioder