Senast publicerat 05-06-2018 11:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 34/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 9 § i och bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1721/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och temporär ändring av bilagan till lagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1722/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av en lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1723/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av en lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1724/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.09.2015UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerAlexander StubbStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..

Remissdebatt

06.10.2015
Ärendet bordlagt till plenum 13.10.2015..

Remissdebatt

13.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015.

Första behandlingen

03.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 34/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 34/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat16.10.2015
Behandlingen avslutad30.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

energiskattbränslenbiobränslentorvnaturgasstenkolkoldioxidutsläppgruvorsprängningkraftverkaccis