RP 34/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeRiksdagens svar och skrivelse
Riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.10.2019
Undertecknareundervisningsminister
Li  Andersson
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringsråd
Anne-Marie  Brisson
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 34/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 34/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.10.2019
Behandlingen avslutad28.11.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhemvård  hemvårdsstöd  privatvårdsstöd  subjektiva rättigheter   
Senast publicerat 13.12.2019 11:19