Senast publicerat 29-08-2022 15:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 36/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin
Stadfäst
22.06.2022
Författningssamlingen
493/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.03.2022UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigAnna-Maija SinnemaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

03.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.6.2022.

Första behandlingen

07.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 36/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

14.06.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.06.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 36/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.04.2022
Behandlingen avslutad02.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

industrikonkurrenskraftenergielförbrukningstatsstödutsläppshandelklimatpolitikexportföretagelproduktionpriser (kostnader)EU-direktivEuropeiska unionen