RP 37/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1701/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum28.09.2015
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..
 
Datum06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum06.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 37/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum16.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum17.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.10.2015
Behandlingen avslutad03.12.2015
+ Förvaltningsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkommuner  service  statsandelar  basservice  index (jämförelsetal)  Statsandelar till kommunerna 
Senast publicerat 20-04-2017 14:28