Senast publicerat 08-11-2022 11:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 37/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
280/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.03.2021UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeindustrirådMikko Huuskonen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.03.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

23.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

24.03.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

26.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.3.2021.

Första behandlingen

06.04.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionerna RP 27/2021 rd och RP 37/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

09.04.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i propositionerna RP 27/2021 rd och RP 37/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

09.04.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat24.03.2021
Behandlingen avslutad25.03.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

företagsstödcoronavirussmittsamma sjukdomarstatsstödföretagsmåföretagmikroföretagverksamhetslokalerstängning