Senast publicerat 17-03-2023 11:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 37/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen
Stadfäst
10.06.2022
Författningssamlingen
426/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.04.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigPertti NieminenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.5.2022.

Första behandlingen

19.05.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2022 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 7/2022 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

24.05.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 37/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 7/2022 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.05.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.05.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2022
Behandlingen avslutad13.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inkomstskattresekostnaderskatteavdragbilarfärdmedelbränslenpriser (kostnader)