RP 38/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till tilläggsbudgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst09.04.2020
Författningssamlingen214/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst09.04.2020
Författningssamlingen215/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst09.04.2020
Författningssamlingen216/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.04.2020
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
Föredraganderegeringsråd
Marjaana   Maisonlahti
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum02.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum02.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 6.4.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum06.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum06.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 38/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum06.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum09.04.2020
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 38/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens svar
Datum09.04.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum09.04.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Behandling
Plenum
Datum09.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.04.2020
Behandlingen avslutad06.04.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutkomstskydd för arbetslösa  arbetslöshetsersättningar  arbetslöshetspenning  arbetsmarknadsstöd  självrisk  staten  utsatt tid  coronavirus  smittsamma sjukdomar  permittering  företag  näringspolitik   
Senast publicerat 21-04-2020 16:49