Senast publicerat 05-08-2022 12:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 38/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
09.04.2020
Författningssamlingen
214/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
09.04.2020
Författningssamlingen
215/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst
09.04.2020
Författningssamlingen
216/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.04.2020UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenFöredraganderegeringsrådMarjaana  MaisonlahtiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 6.4.2020.

Första behandlingen

06.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 38/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 38/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.04.2020
Behandlingen avslutad06.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utsatt tidcoronavirussmittsamma sjukdomarpermitteringföretagnäringspolitikutkomstskydd för arbetslösaarbetslöshetsersättningararbetslöshetspenningarbetsmarknadsstödsjälvriskstaten